ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان در ابتدا باید یک شرکت کاملا معمولی در اداره ثبت شرکت ها ثبت و پس از ثبت شرکت باید آن را به دانش بنیان تبدیل کرد.

لذا توضیحاتی از2ثبت شرکت2را می توانید از طریق جستجو در منوی کناری وبسایت، مراجعه به صفحه اصلی یا مراجعه به لینک های زیر بدست آورید.

در کل برای شرکت های دانش بنیان ،2ثبت شرکت مسئولیت محدود2و2ثبت شرکت سهامی خاص2توصیه می شود.

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود نیاز به۲ عضو و برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به ۳ عضو می باشد.

اگر قصد ثبت شرکت مسئولیت محدود را داشته باشید حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

با ثبت شرکت دانش بنیان می توانید از مزایای شرکت های دانش بنیان مانند معافیت های مالیاتی و … استفاده نمایید.

البته ناگفته نماند که در موضوع فعالیت شرکتی که ثبت می نمایید تولید و مهندسی باید قید شود .

بعد از این که ثبت شرکت انجام گردید ،۲مدارک تحصیلی همراه با مدارک ثبت شرکت را به پارک علم و فن آوری تسلیم تا روال اداری آن برای تبدیل به شرکت دانش بنیان انجام پذیرد .