موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند

موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند:

شرکت هایی هستند با توجه به موضوعی که دارند مستقیما قابل تاسیس و تغییرات نیستند و باید از سازمان ذیربط مجوز بگیرند و بعد از استعلام اقدام به ثبت کنند.

موضوعات عبارتند از:

-تبلیغاتی

-فرهنگی و هنری

-چاپ

-حمل و نقل(به هر نحو) و اتومبیل کرایه و آژانس و املاک

-نگهداری کودک و سالمندان

-آتش نشانی و اطفاء حریق

-خدمات درمانی و پزشکی